Partners

Профилна система и щори, Германия
http://www.rehau.bg
Профилна система, Германия
http://www.kbe.bg
Профилна система, Германия
http://www.bruegmann.de/
Профилна система- алуминий, Гърция
http://www.madeinetem.com/bg
Автоматика, Германия
http://www.dorma.com
Крепежни елементи, Германия
http://www.wuerth.bg/
 
Обкови и аксесоари, Германия
http://www.siegenia-aubi.com

Стъкла, Франция
http://www.saint-gobain.com/fr

Мрежи против насекоми, Гърция
http://www.sital-bg.com/
   

Техника и крепежи, Германия
http://www.hilti.bg/

   

 


pic2 pic2 pic2 pic2 pic2


Намерете ни в Google+

Did you know?

Aluminum is more expensive than PVC. Aluminum is the most preferable choice for double glazing until the middle of the 80’s, when it held over 60% share on the market. After popularizing the P ...

read more...

Maintenance tips

Cleaning REHAU Profiles Slightly dirty frames can be cleaned with warm water and washing up liquid. Extremely dirty frames should be cleaned with REHAU’s special cleaning fluid – ask ...

read more...

Some Facts

Кой е измислил прозорците от PVC? За първи път идеята да се замени дървената рамка на прозореца с пластмасова е хрумнала на американците, и в никакъв случай не се е възприемала насериозно. Мислели с ...

read more...

КАМПАНИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Репуб ...

read more...