Did you know?

Aluminum is more expensive than PVC. Aluminum is the most preferable choice for double glazing until the middle of the 80’s, when it held over 60% share on the market. After popularizing the P ...

още...

Maintenance tips

Cleaning REHAU Profiles Slightly dirty frames can be cleaned with warm water and washing up liquid. Extremely dirty frames should be cleaned with REHAU’s special cleaning fluid – ask ...

още...

Some Facts

Кой е измислил прозорците от PVC? За първи път идеята да се замени дървената рамка на прозореца с пластмасова е хрумнала на американците, и в никакъв случай не се е възприемала насериозно. Мислели с ...

още...

КАМПАНИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Репуб ...

още...