Good to know

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление,
Европейската комисия
, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. В програмата е включено и подмяна на стари прозорци с нови- енергоефективни. Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ. За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 14 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на Програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на Програмата REECL.

Средствата по Програмата REECL са ограничени. Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 юли 2014 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.

Фирма „ГРАФ” е одобрен партъор по програмата за енергийна ефективност. Заповядайте в нашия офис, за да ви разясним подробно условията на кампанията и да подготвим необходимите документи по кандитатстване.

 

ДОГРАМА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

Фирма „ГРАФ” и „МИКРОФОНД“ АД, по съвместен проект с фондация „Подслон за човечеството“отпуска КРЕДИТ РЕМОНТ.
Това е микрокредит за осигуряване максимален уют на Вас и Вашето семейство.

Условия:           
            Размер - до 5 000 евро
            Фиксирана лихва - 8,8 %
            Срок на погасяване - 5 години
            Обезпечение - поръчителство
            Начин на погасяване - на равни месечни вноски
            Цел на заема - смяна на дограма

Пример 1: 1000 евро за смяна на дограма. Срок 12 месеца.
                  Месечна вноска 89,56 евро.
                  Обща сума за връщане 1074,74 евро.
Пример 2: 2000 евро за ремонт санитарни помещения. Срок 24 месеца.
                  Месечна вноска 95,59 евро.
                  Обща сума за връщане 2294,16 евро.
Пример 3: 3000 евро за ремонт на покрив. Срок 36 месеца.
                  Месечна вноска 101,72 евро.
                  Обща сума за връщане 3661,92 евро.
 

   Без такса за подаване на молба и без такса за усвояване.


pic2 pic2 pic2 pic2 pic2


Намерете ни в Google+

Did you know?

Aluminum is more expensive than PVC. Aluminum is the most preferable choice for double glazing until the middle of the 80’s, when it held over 60% share on the market. After popularizing the P ...

read more...

Maintenance tips

Cleaning REHAU Profiles Slightly dirty frames can be cleaned with warm water and washing up liquid. Extremely dirty frames should be cleaned with REHAU’s special cleaning fluid – ask ...

read more...

Some Facts

Кой е измислил прозорците от PVC? За първи път идеята да се замени дървената рамка на прозореца с пластмасова е хрумнала на американците, и в никакъв случай не се е възприемала насериозно. Мислели с ...

read more...

КАМПАНИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Репуб ...

read more...